Verpakkings- en verzekeringsvoorwaarden

Er geldt een aanvullende verzekering van € 500,00 voor verlies en diefstal per pakket voor de volgende producten:

 • A. Pakketten: Nederland, Duitsland en België, (Uitgezonderd A1. Parcelletters (Brievenbuspakjes))
 • B. Pakketten: Overige Europese EU landen,
 • C. Pakketten: Europese Non-EU landen,
 • E. Pakketten: Express,
 • H. Rembours Pakketten (COD).


Er geldt een aanvullende verzekering van € 100,00 voor verlies en diefstal per pakket voor de volgende producten:

 • D. Pakketten: Wereld,
Er geldt geen aanvullende verzekering voor:
 • F. Colli Max -Pakketten (groot, zwaar of lang pakket)
 • I. Pallet verzendingen (freight)

Hiervoor gelden de AVC  2002 condities, laatste versie; en op internationale vervoer gelden het CMR-Verdrag en alsmede in aanvulling daarop de AVC 2002, laatste versie.

Uitgezonderd van elke verzekering of aansprakelijkheid zijn: 
Hiervoor zijn dus ook niet van toepassing:  de AVC  2002 condities, laatste versie; en op internationale vervoer gelden het CMR-Verdrag en alsmede in aanvulling daarop de AVC 2002, laatste versie.
 • A1 Parcelletters (Brievenbuspakjes),
 • Pakketten verzonden via PostNL,
 • Diensten waar voor geen handtekening voor ontvangst is vereist,
 • Pakketten die verboden artikelen bevatten (ADR, wapens, drugs, etc),
 • Pakketten die door de douane in beslag worden genomen  ivm lokale bepalingen,
 • verpakkingen, verpakkings- en handelingskosten,
 • BTW-bedragen,
 • gevolgschade, nevenschade.
 • Glas, Gietijzer, Vloeistoffen, breekbare goederen, Goud, Geld, Waardepapieren, documenten, Juwelen en kunst.
 • pakketten die niet aan deze verpakkings- en verzekeringsvoorwaarden voldoen,
Voor de hierboven genoemde aanvullende verzekering van per pakket gelden alle op deze pagina genoemde voorwaarden.
VAN SLEEN Pakket- en Koeriersdienst is slechts gehouden pakketten in behandeling te nemen, waarvan de labeling, de verpakking, de inhoud, het gewicht en de omvang voldoen aan, doch niet in strijd zijn met de op deze pagina vermelde specificaties en voorwaarden.
 • Indien door de afzender geen mogelijkheid wordt geboden aan Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst om schade op de forwarder van een zending  te verhalen vervalt de aanvullende verzekering van € 500,00. Bij het bieden van de mogelijkheid schade te verhalen op de forwarder hoort ook het door de afzender verstrekken van alle benodigde documenten aan Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst die door de forwarder worden gevraagd voor de afwikkeling van de schadeclaim. (een forwarder is de vervoerder waar aan het bezorgen of afhalen van een zending is uitbesteed)
 • De aanvullende zekering vervalt indien de afzender aanspraak wil maken volgens de in de AVC 2002, laatste versie en het  CMR-Verdrag geregelde condities.
 • Verzekerd is de inkoopwaarde voor nieuwe goederen en de geldende marktwaarde voor gebruikte goederen tot een maximum bedrag van € 500,00 per pakket (de inkoopwaarde of marktwaarde moet schriftelijk aantoonbaar zijn);
 • De melding dat een pakket niet geleverd is, moet binnen 14 dagen na verzending via ons pakketboekingssysteem bij Van Sleen pakket- en koeriersdienst binnen zijn. Tevens dienen de inkoop- en verkoopfactuur, een verklaring van de geadresseerde dat het pakket niet ontvangen is en een verklaring dat de POD niet door de geadresseerde is gezet of  herkend binnen deze termijn bij Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst aangeleverd te zijn. Alle documenten dienen op origineel briefpapier met bedrijfsgegevens en logo te worden aangeleverd via ons pakketboekimgssysteem. Na de termijn van 14 dagen vervalt de verzekering en het recht op schadevergoeding;
 • Indien er aan de buitenkant (buiten verpakking) van een zending geen sporen van schade zijn, vallen deze pakketten buiten de verzekering en aansprakelijkheid.
 • Voor het claimen van schade aan een zending hebben we de documenten en foto’s nodig en moeten via ons pakketboekingssysteem aangeleverd worden:
  • Documenten:
   • de inkoop- en verkoopfactuur,
   • een schadefactuur aan Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst gericht op basis van inkoopwaarde voor nieuwe goederen of de geldende marktwaarde voor gebruikte goederen zonder  BTW + de verzendkosten excl. BTW.
   • Deze dienen binnen 3 werkdagen onder vermelding van het pakketnummer bij Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst aangeleverd te zijn.,
   • Alle documenten dienen op origineel briefpapier met bedrijfsgegevens en logo digitaal te worden aangeleverd.
  • Foto’s :
   • Overzicht en detail foto’s van de beschadigde buitenkant van de verpakking,
   • Overzicht en detail foto’s van de binnen verpakking/opvulmateriaal,
   • Overzicht en detail foto’s van de schade aan de inhoud van de verpakking,
   • Op tenminste één foto moet het verzendlabel duidelijk leesbaar te zien zijn,
 • De verpakking en de beschadigde inhoud dienen bewaard te worden. Zonder de verpakking en inhoud is er geen bewijs en is de schade niet te verhalen.
 • Schade bij niet afdoende verpakking wordt geweigerd. Als vervoerder is vooraf niet te controleren hoe de inhoud van een verpakking er uit ziet en/of deze afdoende is verpakt om schade te voorkomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de afzender. Bovendien kan op pakketten die al zijn afgeleverd en er voor goede ontvangst is getekend niet worden gereclameerd. Dergelijke schades is een zaak tussen afzender en ontvanger; op het moment van aftekenen heeft de vervoerder het pakket geleverd in dezelfde staat als het is afgehaald.
Verder geldt het volgende:
 • Pakketten dienen voorzien te zijn van een door ons boekingssysteem gegenereerd en door u uitgeprint barcode label. Dit barcode label dient onlosmakelijk aan het pakket bevestigd te zijn, zodanig dat het goed leesbaar is voor mens en machine (scan-apparatuur) en de juiste adresgegevens en landcode van de geadresseerde bevat. Dit barcode label geldt tevens als vervoersdocument;
 • Tenzij bij de tarieven anders aangegeven geldt ten aanzien van de afmeting van de pakketten het volgende:  de maximale lengte = 1,75 meter, de maximale gordelomvang = 3 meter. Gordelomvang = 1 x lengte + (2 x breedte) + (2 x hoogte). Onregelmatig gevormde pakketten dienen op de volgende manier te worden opgemeten.

Voorbeeld opmeten onregelmatig gevormd pakket.

Meet de onregelmatig gevormde verpakking alsof het een gewone rechthoekige doos is. Meet de lengte, breedte en hoogte van de kleinste denkbeeldige rechthoekige doos die om het pakket past.

Gordelomvang  = 1x lengte + 2x breedte + 2x hoogte.

 

 • Indien het volume van de pakketten structureel hoog  is,  kan besloten worden een tariefaanpassing  door te voeren.
 • Een pakket dient geschikt te zijn voor behandeling door automatische sorteer machines en mechanische overslag;
 • Een pakket dient tenminste een diagonale val test vanaf een hoogte van 100 cm te kunnen doorstaan en een drukweerstand van 100 kilogram;
 • Een pakket dient zodanig dicht gemaakt te zijn dat het onmogelijk is het pakket te openen zonder sporen achter te laten;
 • Een pakket dient zodanig verpakt te zijn dat de inhoud bestand is tegen wijzigende klimatologische omstandigheden;
 • Een standaard fabrieks/showverpakking is absoluut niet afdoende;
 • Pakketten met als inhoud glas, gietijzer, porselein, vloeistof, etc. vallen buiten de verzekering.  (gaat u breekbaar goed of vloeistof verzenden, zie dan de tips onderaan deze pagina);
 • Vloeistoffen (ook wijn) moeten dusdanig worden verpakt dat deze niet kunnen lekken. Bijvoorbeeld door een stevige vloeistof dichte plastic zak er extra omheen. Lekkende verpakking wordt direct vernietigd om besmeuring van sorteerinstallaties, materieel en andere pakketten te voorkomen. In een dergelijk geval wordt geen schade geaccepteerd. Eventuele schade aan materieel en andere pakketten kan op de afzender verhaald worden indien de verpakking niet afdoende is;
 • Pakketten mogen geen gevaarlijke stoffen bevatten (goederen die onder het ADR vallen). Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier of milieu;
 • Pakketten mogen geen bederfelijke goederen bevatten. Van Sleen Pakketdienst kan wel gedogen dat er bederfelijke goederen worden verstuurd, maar elke aansprakelijkheid vervalt dan en deze pakketten zijn dan uitgesloten van verzekering en elke aansprakelijkheid;
 • Pakketten mogen geen uitstekende harde of scherpe delen hebben. Dit om te voorkomen dat deze pakketten andere pakketten en materieel kunnen beschadigen of mensen letsel kunnen toebrengen tijdens de verwerking;
 • De inhoud van een pakket dient in een binnen verpakking verpakt te zijn met een stevige buiten verpakking er om heen, tussen de buiten verpakking en de binnen verpakking alsmede tussen de inhoud en de binnen verpakking moet voldoende opvul materiaal (piepschuim, noppenvolie enz.) worden gedaan;
 • Verschillende pakketten mogen niet tot één pakket worden samengebonden.  Let op, worden er toch samengebonden pakketten aangenomen en verzonden door Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst, dan is dat geheel voor risico van de afzender en vervalt de verzekering bij schade, verlies of zoekraken van de pakketten of delen van pakketten;
 • Het voorgaande laat onverlet het recht van Van Sleen Pakket- en Koeriersdienst bij pakketten die niet aan de voorgaande specificaties voldoen het desbetreffende pakket retour naar de afzender te zenden, te vernietigen en het recht in geval van schade schadevergoeding te vorderen bij de afzender.

Tips voor verpakken van breekbare en kwetsbare goederen.

Voor alle grote pakketverzend-netwerken zoals bijvoorbeeld TNT, GLS, DPD, DHL en UPS geldt:

Voordat een pakket bij het afleveradres aan komt, wordt het meerdere keren in andere voertuigen overgeladen, passeert het meerdere depots en legt het zeer grote afstanden over transportbanden af.

Door allerlei oorzaken kunnen pakketten opstoppen op de transportbanden, bijvoorbeeld in bochten of door pakketten met rare vormen, haken, banden of touwtjes en kleine pakketjes die tussen de rolletjes blijven steken enz.  Door het opstoppen kunnen de pakketten van de 80 tot 100cm hoge transportbanden vallen. In de voertuigen worden de pakketten opgestapeld en kan de druk op de onderste pakketten vrij hoog worden. Daarom is het nodig dat een pakket een val kan doorstaan van 100cm hoog en een druk kan doorstaan van 100kg voordat de inhoud breekt of beschadigd.
Hier een aantal tips hoe u breekbare en kwetsbare goederen het best in kunt pakken:

 • Pak alle artikelen, bijvoorbeeld aardewerken kopjes en schoteltjes, apart in noppenfolie. De voorwerpen mogen elkaar niet meer kunnen raken.
 • Doe dit in een goed passende doos en zorg ervoor dat overal tussen de wand van de doos en de in noppenfolie ingepakte goederen vulmateriaal zit (bijvoorbeeld styropor vlokken, (flexibele)schuimplaten of krantenproppen). Vul alle hoekjes en gaatjes goed op. De doos moet strak dicht kunnen en niets mag meer kunnen bewegen, rammelen of schuiven. De inhoud mag nergens de wand van de doos kunnen raken.
 • Doe de doos nu in een iets grotere doos en vul de ruimte tussen de dozen aan alle kanten met krantenproppen op.

LET OP!!: Glaswerk, gietijzer, porselein, vloeistof, etc. vallen buiten de verzekering, evenals ondeugdelijk verpakte goederen.