Verboden goederen en stoffen

Verboden goederen en stoffen.

De volgende goederen en stoffen zijn in elk land wettelijk verboden om per post te versturen:

Gassen (brandbaar en niet-brandbaar), zoals:

spuitbussen (bijvoorbeeld: deodorant, luchtverfrissers, haarspray en slagroom), gasbussen, aanstekers, brandblusapparatuur.

Brandbare vloeistoffen, zoals:

parfum en aftershave, (nagel)lak, vernis en verf, benzine en spiritus, lijm en kleefstof, verwijderingsmiddelen of -verdunners voor verf, lak en vernis, alcoholhoudende dranken met een alcoholpercentage boven 24%.

Brandbare vaste stoffen, zoals:

alle lucifers en vuurontstekers, cellulose-nitraatfilms.

Oxiderende stoffen en organische perioxiden, zoals:

ontsmettingsmiddelen, haar- en textielverf, bleekmiddel.

Giftige en infectueuze stoffen, zoals:

bestrijdingsmiddelen en pesticiden, infectueuze organismen (bijvoorbeeld: bacteriën, virussen en parasieten), medische monsters en onderzoeksmonsters.

Radioactieve materialen, zoals:

medisch afval.

Bijtende stoffen, zoals:

schoonmaakvloeistoffen, stoffen voor roestverwijdering en -preventie, kwik en gallium, accu’s met loodzuur.

Drugs en bedwelmende middelen, zoals:

geneesmiddelen, softdrugs (bijvoorbeeld: cannabis en QAT), harddrugs (bijvoorbeeld: cocaïne en ecstasy).

Andere gevaarlijke stoffen, zoals:

magneten (sterker dan 0.159A/m), lithium batterijen, gebruikte batterijen en oliën.

Accijnsgoederen, zoals:

sigaretten, sigaren, (pijp)tabak.

Wapens (die onder de Wet Wapens en Munitie vallen), zoals:

(automatische) vuurwapens, nepwapens, (ballistische) messen, boksbeugels, ploertendoders, stroomstootwapens, pepperspray.

Ontplofbare stoffen en goederen, zoals:

munitie, vuurwerk, lonten en ontstekingsapparatuur, slaghoedjes voor namaakwapens, airbags.

Pornografische materialen, zoals:

video’s en drukwerk, kinderpornografie.

Menselijk en dierlijk materiaal, zoals:

uitwerpselen, weefsel, bloed, Levende dieren.

Aanvullende verboden per land:

Naast de algemene verboden goederen en stoffen voor internationale post, hebben veel landen aanvullende verboden. Het is de verantwoording van de verzender en ondergetekende dat hij of zij er van op de hoogte is welke stoffen en goederen dit zijn voor het betreffende land en deze goederen en stoffen daar niet naar toe worden verzenden.

De afzender is verantwoordelijk voor alle kosten en boetes die voortvloeien uit het toch versturen van verboden goederen en stoffen. Alle kosten en boetes als gevolg van het versturen van verboden goederen en stoffen zijn direct opeisbaar.